Rozwiązania fiskalne dla Twojej firmy

Pod koniec ubiegłego roku opublikowane zostało nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Określa ono szczegółowo nowe zasady zwolnień oraz obniża do 20.000 zł limit obrotu, po przekroczeniu którego powstaje obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej u nowych podatników w latach 2013-2014.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., a tym samym wprowadziło konieczność zakupu kasy fiskalnej dla znacznej grupy podatników.

Dla tych z Państwa, którzy niekoniecznie lubią czytać teksty ustaw i rozporządzeń, wyłuskaliśmy najistotniejsze kwestie.

Oto najważniejsze zmiany w przepisach :

1. Podatnicy prowadzący działalność w 2012 roku, których kwota obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 20.000 zł, powinni zainstalować kasę fiskalną po upływie 2 miesięcy, czyli do dnia 1 marca 2013 r.

2.  Nowi podatnicy, rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego 2013 lub 2014, będą zobowiązani do zainstalowania kasy, jeśli kwota obrotu w proporcji do okresu wykonywania działalności przekroczy 20.000 zł. Przykład: Jeśli podatnik rozpocznie działalność gospodarczą od 1 lipca to obowiązuje go kwota obrotu 10.000 zł w roku rozpoczęcia działalności,  po przekroczeniu której musi zainstalować kasę po 2 miesiącach, licząc  od miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie tej kwoty.

3. Podatnicy, którzy w roku podatkowym 2012r. prowadzili działalność gospodarczą, ale nie przekroczyli kwoty obrotu 20.000 zł na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, powinni do 2 miesięcy licząc od miesiąca, w których nastąpiło przekroczenie kwoty 20.000 zł w roku podatkowym 2013,  zainstalować kasę fiskalną.

4.  Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej nie dotyczy podatników świadczących usługi: szkolenia nauki jazdy,  edukacji sportowej i zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz szkoły nauki tańca. Wszyscy Ci podatnicy zobowiązani są do zainstalowania kas fiskalnych.

5. Kolejną bardzo istotną zmianą od 1 stycznia 2013 r. jest powrót obowiązku przechowywania kopii paragonów przez okres 5 lat. Przez ostanie lata obowiązywał 2-letni okres przechowywania rolek kontrolnych z urządzeń fiskalnych.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania czy wątpliwości dotyczące nowych przepisów lub chcieliby Państwo uzyskać informacje, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać 700 zł zwrotu z tytułu zakupu kasy fiskalnej, zapraszamy osobiście do naszej firmy lub prosimy o kontakt telefoniczny.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i pomożemy dobrać odpowiednią kasę fiskalną dla Państwa. Mamy w tej dziedzinie ponad 20-letnie doświadczenie!

Pełny tekst Rozporządzenia MF.

NASI PARTNERZY