Rozwiązania fiskalne dla Twojej firmy

Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Oprócz tego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Przewiduje się, że kasy będę musiały się łączyć z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Co więcej, będzie się to odbywać bez wiedzy użytkownika.

Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WARTO SPRAWDZIĆ OD KIEDY PRZEDSIĘBIORCĘ Z DANEJ BRANŻY ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ ONLINE. DATY SĄ RÓŻNE, ZALEŻNE OD SEGMENTU RYNKU.

 

Stosowanie kas ONLINE będzie obowiązywać podatników świadczących usługi:

 

od dnia 1 stycznia 2019 r. – naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) jak również w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

od dnia 1 stycznia 2019 r. – dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

od dnia 1 lipca 2019 r. – związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

od dnia 1 stycznia 2020 r. – fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Porównaj kasy

z kopią elektroniczną, „gotowe na online”, kasy ONLINE wg projektu rozporządzenia

CECHY KASY KASA Z ELEKTRONICZNĄ KOPIĄ KASA „GOTOWA NA ONLINE” KASA ONLINE
KOPIA ELEKTRONICZNA DOSTĘPNA DLA UŻYTKOWNIKA
KOMUNIKACJA Z REPOZYTORIUM FISKUSA
SPRZĘTOWE SZYFROWANIE I PODPISYWANIE DANYCH
AUTOMATYCZNE POBIERANIE NUMERU EWIDENCYJNEGO W CZASIE FISKALIZACJI
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA KASY
PAMIĘĆ FISKALNA Z REJESTRACJĄ KWOT PARAGONÓW I DODATKOWYCH ZDARZEŃ
SPECJALNA, WEWNĘTRZNA KOPIA ELEKTRONICZNA DRUKOWANYCH DOKUMENTÓW (TZW. PAMIĘĆ CHRONIONA)
E-PARAGON
UJEDNOLICONY PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY KASA – TERMINAL PŁATNICZY
CENA od 1299,00 zł* wyższa
o 300,00-500,00 zł**
na poziomie cen kas z elektroniczną kopią***

 

* cena netto dla użytkownika końcowego, z oferty Posnet
** ceny urządzeń „gotowe na online” są od 300 do 500 zł wyższe od cen z urządzeń kopią elektroniczną, przy czym ten dodatkowy koszt nie uwzględnia kosztów związanych z wyrejestrowaniem kasy oraz fiskalizacji urządzenia po „modyfikacji”
*** deklaracja Posnet

Zatem „modyfikacja” kasy z kopią elektroniczną do kasy ONLINE, która miałaby spełniać wymogi projektowanego rozporządzenia technicznego, musiałaby uwzględniać co najmniej następujące operacje:

1. Formalna likwidacja kasy:
a) zakończenie pracy w trybie fiskalnym (przejście w stan tylko do odczytu).
b) wykonaniem odczytu pamięci fiskalnej (dla urzędu skarbowego).
Przy ww wymienionych czynnościach (szczególnie wymienionych w punkcie b) musi być obecny serwis, podatnik oraz pracownik urzędu skarbowego.
2. Wymiana części lub wszystkich podzespołów elektronicznych kasy (ew. z wyjątkiem mechanizmu drukującego, klawiatury i wyświetlaczy), w tym pamięci fiskalnej. Taka operacja może być formalnie zrealizowana wyłącznie przez producenta kasy. Taka „wymiana” podzespołów z punktu widzenia formalnego byłaby produkcją urządzenia spełniającego wymogi nowej homologacji wraz z nadaniem nowego numeru unikatowego. Czyli produkcją nowego urządzenia z wykorzystaniem części używanych podzespołów.
3. Ponowną fiskalizację kasy (z innym numerem unikatowym pamięci fiskalnej jak również numerem ewidencyjnym urządzenia).

Należy podkreślić, że taka modyfikacja byłaby możliwa pod warunkiem uzyskania przez producenta kasy pozytywnej decyzji Głównego Urzędu Miar, czyli homologacji dla kasy ONLINE będącej wersją kasy „modyfikowanej”.

NASI PARTNERZY